Κωδικός Swift έναντι κωδικού IBAN
 

Για όσους δεν γνωρίζουν, το IBAN και το SWIFT είναι κωδικοί που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες σε όλο τον κόσμο για να επιτρέπουν την ευκολότερη και ταχύτερη μεταφορά κεφαλαίων και επίσης για ευκολότερη αναγνώριση των διεθνών τραπεζικών λογαριασμών. Αν και έχουν ομοιότητες στη μορφοποίηση, υπάρχει διαφορά είναι ο σκοπός των κωδικών IBAN και SWIFT που θα συζητηθούν σε αυτό το άρθρο.

Πριν από τον εφευρέτη του IBAN (International Bank Account Number), ήταν μια δυσκίνητη διαδικασία για τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να προσδιορίσουν την τράπεζα και το υποκατάστημα στο οποίο χρειάζονταν να μεταφέρουν κεφάλαια. Τα σφάλματα δρομολόγησης οδήγησαν σε περιττή καθυστέρηση πληρωμών και οι τράπεζες υπέστησαν επιπλέον έξοδα λόγω αυτών των σφαλμάτων. Το IBAN αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για τη διευκόλυνση των οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Παρόλο που εισήχθη το IBAN για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές εντός της ΕΕ, το σύστημα υιοθετήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς ήταν ευέλικτο. Ο IBAN περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας, τα ψηφία ελέγχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ., ο οποίος αποκαλύπτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η επικύρωση του αριθμού IBAN γίνεται χρησιμοποιώντας την τεχνική MOD-97-10. Με απλά λόγια, ο IBAN είναι μια επέκταση του υπάρχοντος αριθμού τραπεζικού σας λογαριασμού που επιτρέπει ευκολότερες και ταχύτερες διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Εξαλείφει τα αδικαιολόγητα σφάλματα και κάνει τη δρομολόγηση γρήγορη και αποτελεσματική. Αν έχετε κάποιον σε ξένη χώρα στην οποία θέλετε να αποστείλετε πληρωμές, μπορείτε να πάρετε τον αριθμό IBAN από την τράπεζά σας και να κάνετε διεθνή μεταφορά χρημάτων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η SWIFT αντιπροσωπεύει την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών και στην πραγματικότητα είναι ένα intranet τραπεζικής βιομηχανίας για τις παγκόσμιες μεταφορές χρημάτων και κεφαλαίων. Η SWIFT ιδρύθηκε το 1973 στο Βέλγιο. Τα μέλη της SWIFT είναι συνήθως οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που κατονομάζουν τους δικούς τους κωδικούς SWIFT. Η SWIFT διοργανώνει ειδήσεις μεταξύ περίπου 10000 τραπεζών σε 200 χώρες καθημερινά. Ο κωδικός SWIFT είναι ένα διεθνές πρότυπο για τον εντοπισμό μιας τράπεζας. Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και έχει 8-11 τέτοιους χαρακτήρες. Οι πρώτοι 4 χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν την τράπεζα, οι επόμενοι δύο χαρακτήρες είναι για τη χώρα, τα επόμενα δύο περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, ενώ οι τρεις τελευταίοι χαρακτήρες αποκαλύπτουν το υποκατάστημα της τράπεζας.